Általános Szerződési Feltételek és Garanciális feltételek kivonata. 


Az LCD Sprinter, mint szolgáltató, kizárja szavatossági vagy kárfelelősségét az alábbi esetekben: sérült, törött vagy deformált készülék javítása esetén. Szakszerűtlenül összeszerelt vagy hiányos készülék javítása esetén. Szétszerelt állapotban érkezett készülékek eseten. A készülék átvételekor nem jelzett, illetve nem észlelhető hibák tekintetében. A készüléken tárolt adatok, adatvesztés tekintetében. Után gyártott alkatrészek okozta hibák tekintetében. Típus és szériahibák tekintetében. Szoftveres hibák esetén, Az akkumulátorok tekintetében. Ázott készülékek esetén.
A szolgáltató jogosult a javítást megtagadni és a szerződéstől elállni: beázott készülékek esetén. Más személy által szakszerűtlenül szerelt készülék esetén.
A javítási és karbantartási munkák (a továbbiakban javítás vagy javítási munka) elvégzését a Vállalási Szabályzat alapján vállalja. A szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv, (Pik.) különösen annak a vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit (389-401. §), valamint a javítási munka jellegétől függően egyes esetekben a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, illetve a 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Az elfogadott javítás utáni megkezdett vagy visszamondott elvégzett munkák vagy önhibán kívüli javításból származó meghiúsult esetekben munkadíjat számítunk fel bruttó 15.000 Ft díjjal.
Az általunk beépített alkatrészekre és javításra 90-180 nap garanciát vállalunk. A garancia érvényesítéséhez a munkalap felmutatása szükséges, ezért kérjük őrizze meg!
A javításra átadott gépeket csak a munkalap ellenében adjuk ki az ügyfélnek! Értesítést követően a gépeket szíveskedjék mielőbb átvenni, mert -a hatályos törvények szerint a 90. naptól a készüléket értékesíthetjük. Az adathordozókon lévő adatokat bizalmasan kezeljük, de értük felelősséget nem vállalunk! Az átvételkor nem működő gépeken az egyéb hibákért nem vállalunk felelősséget, amennyiben azok nem vezethetők vissza az általunk okozott mulasztásra.
A javított, vagy bevizsgált készülékeket csak a hozzá tartozó munkalap ellenében áll módunkban kiadni. Ezért kérjük gondosan őrizze meg a munkalapot a készülék átvételéig! Munkalap elvesztése esetén fényképes igazolvánnyal tudja átvenni készülékét.
Alulírott Megrendelő az Általános Szerződési Feltételeket aláírásával elfogadja és tudomásul veszi. A megrendelő kijelenti, hogy a megismert feltételek tudatában saját tulajdonában lévő, ezen munkalapon feltüntetett típusú készüléket javításra az LCD Sprinter részére átadja, annak vonatkozó költségeit magára nézve kötelezőnek elismeri.

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az Átvételi elismervényen feltüntetett személyes adatait, valamint – amennyiben a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges – a javítandó eszközön tárolt személyes adatokat Szolgáltató a javítás elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig – az alkalmazandó jogszabályok által előírtaknak megfelelően – saját rendszerében kezelje és tárolja. Megrendelő a Szolgáltató által róla kezelt adatokról tájékoztatást kérhet, kezdeményezheti azok törlését, megváltoztatását vagy kijavítását. Megrendelő kezdeményezheti továbbá, hogy Szolgáltató a Megrendelőre vonatkozó  személyes adatokat tagolt széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve, hogy kérésére Szolgáltató ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A személyes adatok tárolásra vonatkozó információkról további tájékoztatást kérjen munkatársainktól. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy számára nem adja ki.